Informace

Ceník služeb
Ceník některých úkonů - orientační přehled:
 
 
Klinické vyšetření, předoperační vyšetření 150,- Kč
Injekce 60,- Kč
Čipování - aplikace čipu  450 Kč
Čipování +  vystavení EU pasu 750,- Kč
Kanylace + kanyla 150,- Kč
Veterinární recept 50,- Kč
Porada s chovatelem 80,- Kč
Krácení drápků 50,- Kč
Vakcinace proti vzteklině 180,- Kč
Vakcinace proti vzteklině (na 3 roky) 250,- Kč
Vakcinace kombinace (dle typu vakcíny) 350 – 450,- Kč
Odběr krve, zpracování vzorku, vyšetření, výsledky dle rozsahu 300 - 600,- Kč
Ultrasonografické vyšetření 200,- Kč
Kastrace kocoura 550,- Kč
Kastrace králika   550,- Kč 
Kastrace kočky 850,- Kč
Kastrace feny (dle hmotnosti zvířete) 3000 – 4500,- Kč 
Kastrace psa (dle hmotnosti zvířete)  1500 - 2000,- Kč 
Odstranění zubního kamene (dle hmotnosti zvířete) min. 500 - 1000 Kč